Što je realitetna terapija i što je cilj realitetne terapije?

Najjednostavnije rečeno, Realitetna terapija je metoda savjetovanja kojom se osobi pomaže da uspostavlja kvalitetnije odnose te da otkriva i upoznaje djelotvornije načine upravljanja svojim životom, kao i uspješnije rješavanje teškoća.

Pristup i metode u realitetnoj terapiji.

Osobu se u terapeutskom odnosno savjetodavnom procesu podučava uvjerenjima Teorije izbora. Razumijevanje Teorije izbora od neprocjenjive je vrijednosti za razvoj kvalitetnih međuljudskih odnosa, što je temelj mentalnog zdravlja.