Teorija izbora

Autor ove teorije koja tumači ponašanje svih živih bića jest američki psihijatar William Glasser (1925.-2013.). Teorija izbora predstavlja teorijsku osnovu realitetne terapije. Većina stručnjaka koji se bave mentalnim zdravljem tumače ljudsko ponašanje kao odgovor na podražaje iz okoline.

Teorija izbora pak govori u prilog tome da je naše ponašanje motivirano iznutra te da je naša osnovna karakteristika da nadziremo svoju okolinu. Svako naše ponašanje je namjensko i za osobu koja ga koristi ono je svrhovito i smisleno, kako god nelogičnim se činilo.

Teorija izbora tumači da je ponašanje koje koristimo naš vlastiti izbor i predstavlja u datom trenutku najbolji način da zadovoljimo jednu ili više psihičkih potreba. Prema Teoriji izbora čovjek je slobodno biće, motivirano iznutra i uvijek odabire svoja ponašanja.